Дента лукс е Вашиот избор

Насмевката започнува кај нас

Локација: Скопје

Општа стоматологија

Контролен преглед

Општа стоматологија

РТГ интраорална снимка

Општа стоматологија

Локална флуор профилакса

Општа стоматологија

Локална флуор профилакса

Општа стоматологија

Лекување на коренски канали

Општа стоматологија

Лекување на заб

Општа стоматологија

Пломбирање на заб

Општа стоматологија

Екстракција (вадење) на заб

Општа стоматологија

Ултразвучно чистење на забен камен и полирање

Општа стоматологија

Надградба на забен корен со колче

Општа стоматологија

Пескарење на заби до висок сјај

Општа стоматологија

Белење на заби

Ортодонција

Постава на фиксни протези

Ортодонција

Ортодонтска контрола

Ортодонција

Одлепен брекет

Ортодонција

Фиксен ретејнер

Ортодонција

Проѕирна фолија

Ортодонција

Поставување на класичен фиксен апарат во горна и долна вилица со метални брекети

Ортодонција

Поставување на класичен фиксен апарат во горна и долна вилица со порцелански брекети

Ортодонција

Поставување на лингвален фиксен апарат во горна и долна вилица

Ортодонција

Гингивектомија со ласер

Протетика

Изработка на тотални и парцијални акрилатни протези

Протетика

Класични визил протези и визил протези со атечмени

Протетика

Репаратура на протези

Протетика

Ребазација подлагање на протези

Протетика

Репаратура на фасети

Протетика

Металкерамички порцелански коронки

Протетика

Безметални керамички коронки и мостови

Протетика

Изработка на вилица

Протетика

Протетика препарација

Протетика

Протетика препарација

Естетска Стоматологија

Хијалуронски филери на усни

Естетска Стоматологија

Пополнување на назолабијални бразди

Локација: Радовиш

Општа стоматологија

Контролен преглед

Општа стоматологија

Лекување на коренски канали

Општа стоматологија

Лекување на заб

Општа стоматологија

Пломбирање на заб

Општа стоматологија

Екстракција (вадење) на заб

Општа стоматологија

Ултразвучно чистење на забен камен и полирање

Општа стоматологија

Надградба на забен корен со колче

Општа стоматологија

Пескарење на заби до висок сјај

Општа стоматологија

Белење на заби

Општа стоматологија

Ласер

Ортодонција

Ортодонтска контрола

Ортодонција

Падната брекета

Ортодонција

Ребондирање на брекети

Ортодонција

Фиксен ретејнер

Ортодонција

Проѕирна фолија

Ортодонција

Отисоци, сликање, панорама

Ортодонција

Поставување на класичен фиксен апарат во горна и долна вилица - метал

Ортодонција

Поставување на класичен фиксен апарат во горна и долна вилица - порцелан

Ортодонција

Поставување на лингвален фиксен апарат во горна и долна вилица

Протетика

Изработка на тотални и парцијални акрилатни протези

Протетика

Класични вузил протези и вузил протези со атечмени

Протетика

Репаратура на протези

Протетика

Ребазација подлагање на протези

Протетика

Репаратура на фасети

Протетика

Металкерамички порцелански коронки

Протетика

Безметални керамички коронки и мостови

Протетика

Изработка на вилица

Нашиот тим

Задоволните пациенти се наша единствена цел

Д-р Александра Панева

<p>Доктор по дентална медицина. Дипломира на Стоматолошки факултет Скопје 2019 та година. Во т...

Спец. Д-р Ксенија Јанкова

Спец. Др. Ксенија Јанкова-специјалист по ортодонцијаи сопственик на стоматолошките центри во Скопје ...

Д-р Емилија Кочовска

Доктор на стоматологија, дипломирала на Стоматолошки факултет Скопје 2002 година. Работи во Дента лу...

Д-р Сара Лазарова

<p>Доктор по дентална медицина. Дипломирала на Стоматолошки факултет Скопје 2020 та год, а вед...

Сања Николовска

Завршила средно медицинско училиште во МУЦ Др. Панче Караѓозов Скопје, а потоа дипломирала на Висока...

Богданка Стојанова

Завршила средно медицинско училиште во Штип, а потоа дипломирала на Високата медицинска школа на Уни...

Афродита Стевкова

Завршила средно медицинско училиште во МУЦ Др. Панче Караѓозов Скопје - насока медицинска сестра. Ра...