Нашиот тим

Задоволните пациенти се наша единствена цел

Д-р Емилија Кочовска

Доктор на стоматологија, дипломирала на Стоматолошки факултет Скопје 2002 година. Работи во Дента лукс Скопје од 2017 година.