Нашите услуги и цени

Насмевката започнува кај нас

Локација: Скопје

Општа стоматологија
Контролен преглед Времетраење: 15 мин.
РТГ интраорална снимка Времетраење: 15 мин.
Локална флуор профилакса Времетраење: 15 мин.
Локална флуор профилакса Времетраење: 15 мин.
Лекување на коренски канали Времетраење: 30 мин.
Лекување на заб Времетраење: 30 мин.
Пломбирање на заб Времетраење: 30 мин.
Екстракција (вадење) на заб Времетраење: 30 мин.
Ултразвучно чистење на забен камен и полирање Времетраење: 30 мин.
Надградба на забен корен со колче Времетраење: 30 мин.
Пескарење на заби до висок сјај Времетраење: 30 мин.
Белење на заби Времетраење: 30 мин.
Ортодонција
Постава на фиксни протези Цена на услугата: Времетраење: 30 мин.
Ортодонтска контрола Времетраење: 15 мин.
Одлепен брекет Времетраење: 15 мин.
Фиксен ретејнер Времетраење: 30 мин.
Проѕирна фолија Времетраење: 15 мин.
Поставување на класичен фиксен апарат во горна и долна вилица со метални брекети Времетраење: 20 мин.
Поставување на класичен фиксен апарат во горна и долна вилица со порцелански брекети Времетраење: 30 мин.
Поставување на лингвален фиксен апарат во горна и долна вилица Времетраење: 60 мин.
Гингивектомија со ласер Цена на услугата: Времетраење: 60 мин.
Протетика
Изработка на тотални и парцијални акрилатни протези Времетраење: 15 мин.
Класични визил протези и визил протези со атечмени Времетраење: 15 мин.
Репаратура на протези Времетраење: 15 мин.
Ребазација подлагање на протези Времетраење: 15 мин.
Репаратура на фасети Времетраење: 30 мин.
Металкерамички порцелански коронки Времетраење: 120 мин.
Безметални керамички коронки и мостови Времетраење: 30 мин.
Изработка на вилица Времетраење: 150 мин.
Протетика препарација Цена на услугата: Времетраење: 90 мин.
Протетика препарација Цена на услугата: Времетраење: 150 мин.
Естетска Стоматологија
Хијалуронски филери на усни Времетраење: 30 мин.
Пополнување на назолабијални бразди Времетраење: 30 мин.

Локација: Радовиш

Општа стоматологија
Контролен преглед Времетраење: 30 мин.
Лекување на коренски канали Времетраење: 30 мин.
Лекување на заб Времетраење: 30 мин.
Пломбирање на заб Времетраење: 30 мин.
Екстракција (вадење) на заб Времетраење: 30 мин.
Ултразвучно чистење на забен камен и полирање Времетраење: 30 мин.
Надградба на забен корен со колче Времетраење: 30 мин.
Пескарење на заби до висок сјај Времетраење: 30 мин.
Белење на заби Времетраење: 30 мин.
Ласер Времетраење: 30 мин.
Ортодонција
Ортодонтска контрола Времетраење: 15 мин.
Падната брекета Времетраење: 15 мин.
Ребондирање на брекети Времетраење: 15 мин.
Фиксен ретејнер Времетраење: 30 мин.
Проѕирна фолија Времетраење: 15 мин.
Отисоци, сликање, панорама Времетраење: 15 мин.
Поставување на класичен фиксен апарат во горна и долна вилица - метал Времетраење: 30 мин.
Поставување на класичен фиксен апарат во горна и долна вилица - порцелан Времетраење: 30 мин.
Поставување на лингвален фиксен апарат во горна и долна вилица Времетраење: 60 мин.
Протетика
Изработка на тотални и парцијални акрилатни протези Времетраење: 15 мин.
Класични вузил протези и вузил протези со атечмени Времетраење: 15 мин.
Репаратура на протези Времетраење: 15 мин.
Ребазација подлагање на протези Времетраење: 15 мин.
Репаратура на фасети Времетраење: 30 мин.
Металкерамички порцелански коронки Времетраење: 30 мин.
Безметални керамички коронки и мостови Времетраење: 30 мин.
Изработка на вилица Времетраење: 30 мин.
Закажи термин