Нашиот тим

Задоволните пациенти се наша единствена цел

Д-р Александра Панева

Доктор по дентална медицина. Дипломира на Стоматолошки факултет Скопје 2019 та година. Во текот на целокупното свое студирање континурано посетува клиничка пракса во Дента лукс Скопје и Радовиш и континуирано ги следи сите едукативни настани од областа на стоматологијата