Meet our employees

We are here to keep your smile

Д-р Александра Панева

Доктор по дентална медицина. Дипломира на Стоматолошки факултет Скопје 2019 та година. Во текот на целокупното свое студирање континурано посетува клиничка пракса во Дента лукс Скопје и Радовиш и континуирано ги следи сите едукативни настани од областа на стоматологијата