Нашиот тим

Задоволните пациенти се наша единствена цел

Афродита Стевкова

Завршила средно медицинско училиште во МУЦ Др. Панче Караѓозов Скопје - насока медицинска сестра. Работи во Дента лукс Радовиш од 2017 та година позиција стоматолошка сестра.