Нашиот тим

Задоволните пациенти се наша единствена цел

Богданка Стојанова

Завршила средно медицинско училиште во Штип, а потоа дипломирала на Високата медицинска школа на Универзитетот Гоце Делчев Штип, насока - медицинска сестра. Работи во Дента лукс Радовиш од 2018 та година на позиција стоматолошка сестра.