Punonjesit

Ne jemi ketu per buzeqeshjen tuaj

Сања Николовска

Завршила средно медицинско училиште во МУЦ Др. Панче Караѓозов Скопје, а потоа дипломирала на Високата медицинска школа при Медицински факултет Скопје. Работи во Дента лукс Скопје од 2014 та година на работна позиција стоматолошка сестра.