Meet our employees

We are here to keep your smile

Сања Николовска

Завршила средно медицинско училиште во МУЦ Др. Панче Караѓозов Скопје, а потоа дипломирала на Високата медицинска школа при Медицински факултет Скопје. Работи во Дента лукс Скопје од 2014 та година во одделот по општа стоматологија на работна позиција стоматолошка сестра.