Punonjesit

Ne jemi ketu per buzeqeshjen tuaj

Д-р Емилија Кочовска

Доктор на стоматологија, дипломирала на Стоматолошки факултет Скопје 2002 година. Работи во Дента лукс Скопје од 2017-та година во одделот по општа стоматологија.