Our services keep your smile

More smile, more happiness

Location: Скопје

General Dentistry

Checkup

General Dentistry

RTG Intraoral

General Dentistry

Local fluorine prophylaxis

General Dentistry

Local fluorine prophylaxis

General Dentistry

Treatment of root canals

General Dentistry

Tooth treatment

General Dentistry

Treating the tooth

General Dentistry

Tooth extraction

General Dentistry

Ultrasonic cleaning of tartar and polishing

General Dentistry

Upgrading tooth root with peg

General Dentistry

Toothbrush to high gloss

General Dentistry

Teeth whitening

Ортодонција

Постава на фиксни протези

Ортодонција

Ортодонтска контрола

Ортодонција

Падната брекета

Ортодонција

Фиксен ретејнер

Ортодонција

Проѕирна фолија

Ортодонција

Поставување на класичен фиксен апарат во горна и долна вилица - метал

Ортодонција

Поставување на класичен фиксен апарат во горна и долна вилица - порцелан

Ортодонција

Поставување на лингвален фиксен апарат во горна и долна вилица

Ортодонција

Гингивектомија

Prosthetics

Manufacture of total and partial acrylic dentures

Prosthetics

Classic vuzil dentures and vuzil dentures with attachments

Prosthetics

Prosthetic Repairs

Prosthetics

Rebasing subjected to prostheses

Prosthetics

Repairs veneers

Prosthetics

Metallic ceramic crowns

Prosthetics

Non-metallic ceramic crowns and bridges

Prosthetics

Making jaw

Prosthetics

Протетика препарација

Prosthetics

Протетика препарација

Cosmetic Dentistry

Hyaluronic lip fillers

Cosmetic Dentistry

Filling the nasolabial furrows

Location: Радовиш

General Dentistry

Checkup

General Dentistry

Treatment of root canals

General Dentistry

Tooth treatment

General Dentistry

Treating the tooth

General Dentistry

Tooth extraction

General Dentistry

Ultrasonic cleaning of tartar and polishing

General Dentistry

Upgrading tooth root with peg

General Dentistry

Toothbrush to high gloss

General Dentistry

Teeth whitening

General Dentistry

Ласер

Ортодонција

Ортодонтска контрола

Ортодонција

Падната брекета

Ортодонција

Ребондирање на брекети

Ортодонција

Фиксен ретејнер

Ортодонција

Проѕирна фолија

Ортодонција

Отисоци, сликање, панорама

Ортодонција

Поставување на класичен фиксен апарат во горна и долна вилица - метал

Ортодонција

Поставување на класичен фиксен апарат во горна и долна вилица - порцелан

Ортодонција

Поставување на лингвален фиксен апарат во горна и долна вилица

Prosthetics

Manufacture of total and partial acrylic dentures

Prosthetics

Classic vuzil dentures and vuzil dentures with attachments

Prosthetics

Prosthetic Repairs

Prosthetics

Rebasing subjected to prostheses

Prosthetics

Repairs veneers

Prosthetics

Metallic ceramic crowns

Prosthetics

Non-metallic ceramic crowns and bridges

Prosthetics

Making jaw

Meet our employees

We are here to keep your smile

Д-р Александра Панева

<p>Доктор по дентална медицина. Дипломира на Стоматолошки факултет Скопје 2019 та година. Во т...

Спец. Д-р Ксенија Јанкова

Спец. Др. Ксенија Јанкова- специјалист по ортодонција и сопственик на стоматолошките центри во Скопј...

Д-р Емилија Кочовска

Доктор на стоматологија, дипломирала на Стоматолошки факултет Скопје 2002 година. Работи во Дента лу...

Д-р Сара Лазарова

<p>Доктор по дентална медицина. Дипломирала на Стоматолошки факултет Скопје 2020 та год, а вед...

Сања Николовска

Завршила средно медицинско училиште во МУЦ Др. Панче Караѓозов Скопје, а потоа дипломирала на Висока...

Богданка Стојанова

стоматолошка сестра...

Афродита Стевкова

стоматолошка сестра...