Meet our employees

We are here to keep your smile

Д-р Сара Лазарова

Доктор по дентална медицина. Дипломирала на Стоматолошки факултет Скопје 2020 та год, а веднаш потоа стажира и работи е вработена во Дента лукс Скопје.