Нашиот тим

Задоволните пациенти се наша единствена цел

Сања Ѓеоргиевска

Завршила средно медицинско училиште во МУЦ Др. Панче Караѓозов Скопје - насока стоматолошка сестра, а потоа била на додипломски студии за стручна стоматолошка сестра на Стоматолошки факултет Скопје. Работи во Дента лукс Скопје од 2017 та година во одделот - општа стоматологија на позиција стоматолошка сестра.