Нашиот тим

Задоволните пациенти се наша единствена цел

Д-р Љубица Николовски

Доктор на стоматологија, дипломирала на Стоматолошки факултет Скопје 2009-та година и веднаш потоа завршува приправнички стаж во Дента лукс Радовиш, и од 2010-та година започнува со работа. Од 2014 та година работи во Дента лукс Скопје. Континуирано стручно се надоградува и усовршува и стекнува огромна клиничка пракса. Работи на позиција матичен стоматолог во одделот за општа стоматологија Дента лукс Скопје.