Нашиот тим

Задоволните пациенти се наша единствена цел

Д-р Верица Илиева Здравков

Доктор на стоматологија - работи во Дента лукс Радовиш од 2011-та година. Континуирано се надоградува и усовршува и стекнува голема клинчка пракса.